arrow.png 專業監聽系列


product_hd6.png
Sennheiser HD6 Mix

Sennheiser HD6 MIX在開發過程中充分考慮 到錄音棚音樂製作的需求。其專屬聲學系統 可為您提供混音和監聽工作所需求,HD6 Mix 在製作中採用堅固但輕巧的部件一一能夠經得起錄音棚中的多年使用。

Contact_Us.png


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com