arrow.png 傳聲系統工程有限公司

main_product_3.png


arrow.png 最新消息product_AVX-835_2.png
  • Sennheiser AVX-835 無線錄音麥克風套裝已投入服務。

news_06_okayo.png
  • 最新二合一語音導賞及團隊導覽系統Okayo OmniGuide 100 已投入服務。

news_05_linkx.png
  • 最新雙向對講導覽系統 Linkx TG-200 & 201。


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com