arrow.png 品牌專區


brand_Okayo_v2.png brand_Linkx_v2.png brand_Taiden_v2.png
 Okayo
台灣品牌 - 導覽系統生產商
Linkx
台灣品牌 - 導覽系統生產商
 Taiden
中國品牌 -
會議系統、即時傳譯系統、
課室紅外線教學系統生產商
 brand_Sennheiser_v2.png  brand_APB_v2.png  brand_Ampetronic_v2.png
 Sennheiser
德國品牌 - 無線咪系統生產商
 Audio Press Box
歐洲品牌 - 記者箱生產商
 Ampetronic
英國品牌 - 電感聆聽設備生產商
 brand_Mipro_v2.png  brand_Chiayo_v2.png  brand_Orpheo_v2.png
 Mipro
台灣品牌 -
無線咪系統、流動擴音機生產商
 Chiayo
台灣品牌 -
無線咪系統、流動擴音機生產商
 Orpheo
歐洲品牌 - 語音導覽系統生產商
 brand_SC-Development_v2.png  brand_RSF_v2.png  brand_QSC_v2.png
 SC Development
台灣品牌 - 多用途咪架生產商
 RSF
歐洲品牌 - 語音導覽系統生產商
 QSC
美國品牌 - 音響系統生產商
 brand_DNH_v2.png  brand_Martin_v2.png  brand_HiEndPlus_v2.png
DNH
挪威品牌 - 音響系統生產商
 Martin Audio
英國品牌 - 音響系統生產商
 Hi-End Plus
中國品牌 - 音響系統生產商

Contact_Us.png


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com