arrow.png Sennheiser XSW-12


product_XSW-12.png
XS無線系列的領夾套裝是演講者的好夥伴。專業的ME 2-2領夾咪高峰外形小巧低調,可方便地佩戴在衣物上。由此您的聲音將真切地傳送到聽眾,感染並打動他們。
 
特點 : 
 - 外形小巧的領夾咪高峰
 - 語言清晰度高
 - 貼心的啞音開關設計
 - 全新2.4G無線對頻技術
 - 工作頻點25KHz為步進可調
 - 工作頻點可調範圍24MHz(E段為13MHz)


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com