arrow.png Hengda Yi Headset Receiver


product_Hengda_YiHeadsetReceiver_02.png
易耳掛接收機 是一套無線團隊講解系統
非入耳設計、衛生和舒適

參數 :

頻率:863 - 865MHz
頻道數量:64 個
工作距離:70-90m  (開放區域)
工作時長:9 小時
充電時長:3 小時
工作溫度:-10 – +55℃
尺寸:56×20×10
重量:23g
支持中英雙語掉隊提醒音
支援頻道自動跟隨


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com