arrow.png Soundcraft EPM 8product_EPM8_3.png特點 : 
 - 2個可配置的輔助總線
 - XLR型和¼“金屬插座連接器插座
 - RCA唱機立體聲播放輸入和錄音輸出
 - 3頻段EQ,單聲道輸入中間掃描
 - 雙頻EQ立體聲輸入
 - TRS在所有單聲道輸入和混合輸出上插入插座和插入
 - 十段LED輸出測光
 - 直觀而全面的獨奏系統
 - 耳機輸出
 - 可輕鬆安裝機架


Unit 5, 16/F., Thriving Industrial Center, 26 - 38 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan, Hong Kong
Tel : (852) 2416 6718     Fax : (852) 2412 0525     E-mail : sales@audiolinksys.com